Articles Posted in the " Bejana " Category

  • Bejana untuk Wadah Air Wudhu

    Bejana dari bahan kulit, dalam hadits, “Apabila kulit telah disamak, maka ia telah suci.” Kulit hewan halal yang disembelih walau tidak disamak adalah suci. Kulit hewan buas (tidak halal) harus disamak dulu baru suci, bulu yang basah menjadi najis. Kulit binatang mati sendiri (bangkai) suci bila disamak. Kulit anjing dan babi tidak suci. Bejana dari […]