Articles Posted in the " Fiqih Ibadah " Category

  • Pedoman Zakat Fithri (2): Pengertian Zakat Fithrah atau Fithri

    A.Pengertian Zakat Zakat berasal dari kata zakaa yang berarti suci, baik, berkah, tumbuh, atau berkembang. Kata itu mengacu pada kesucian diri yang diperoleh setelah pembayaran zakat dilaksanakan. Itulah kebaikan hati yang dimiliki seseorang manakala ia tidak bersifat kikir dan tidak mencintai harta kekayaannya semata-mata demi harta itu sendiri. Sedangkan secara istilah para ulama fikih telah […]


  • Pedoman Zakat Fithri (1): Pendahuluan

    Selama 13 tahun hidup di Mekah sebelum hijrah, Nabi Muhamad telah 13 kali mengalami Ramadhan, yaitu dimulai dari Ramadhan tahun ke-41 kelahiran Nabi yang bertepatan bulan Agustus 610 M, hingga Ramadhan tahun ke-53 dari kelahirannya yang bertepatan dengan bulan April tahun 622 M. Namun selama waktu itu belum disyariatkan kewajiban mengeluarkan zakat Fithri bagi kaum […]


  • Kapankah Jatuhnya Malam Lailatul Qadar?

    Al Hafizh Ibnul Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan tentang jatuhnya Lailatul Qadar, “Para ulama berselisih pendapat dalam menentukan Lailatul Qadar dengan perbedaan yang sangat banyak. Setelah kami himpun, ternyata pendapat mereka mencapai lebih dari empat puluh pendapat.” Berikut beberapa pendapat mengenai kapan tepatnya malam Lailatul Qadar dimana antara satu dalil dengan dalil yang […]